Arbetsfordon

Det finns olika typer av snöskotrar framtagna för olika användningsområden, men det de alla har gemensamt är att de körs i snö. Inom olika typer av yrken är snöskotern ett oumbärligt arbetsfordon. Hit hör till exempel renskötseln som i många sammanhang behöver snöskotern där man på annat sätt har svårt att ta sig fram. Inom rennäringen används även andra fordon som till exempel ATV, och det är vanligt att hundar samarbetar med både renskötare och arbetsfordon för att till exempel samla in renarna till märkning.

Bevakning och besiktning

Elbolagen har stor nytta av snöskotrar för att ta sig fram till kraftledningar, kunna besiktiga dessa samt se till så att kraftledningsgatorna hålls fria. Även militär och polis använder sig av snöskotern för att utföra olika sorters uppdrag. Polisen samarbetar ofta med både fjällräddare och naturvårdsvakter kring tillsynen när det gäller vissa områden, djur, växtarter och naturföremål. Här används snöskotern för att kontrollera att föreskrifter och lagar efterlevs och följs.

Småskogsbruk

Särskilt de stora arbetsfordonen med snöskotrar som är bredbandade eller dubbelbandade passar utmärkt i det norrländska småskogsbruket. Själva virket lastas på en timmerdoning som dras efter skotern. Den har ofta en lastkapacitet på ett till två ton. Här handlar fördelarna som så många gånger om snöskoterns framkomlighet men också om hastigheterna för transporten. För att allt ska fungera så smidigt som möjligt krävs att man i förväg noggrant har planerat vilka vägar som ska användas.

Karaktäristik

Karaktäristiskt för arbetsfordonen är att dessa snöskotrar har lång drivmatta. De finns i både smal bandform om 38 till 41 centimeter eller i en bredare bandbreddsvariant om 41 till 60 centimeter. Fordonen kan också förekomma som dubbelbandare, vilket helt enkelt betyder två drivamattor som sitter bredvid varandra. Maskinerna är bredare än andra snöskotrar och är utrustade med kraftigare motorer för att klara av arbetsbördan samt variatorer som klarar lägre farter. Även fjädring och komfort brukar vara anpassade för arbetssyfte och maskinerna har ofta dubbeldyna.

Det finns dessutom en mängd olika tillbehör till arbetsfordonen som förenklar arbetet på olika sätt. Vinschar, justerbar vindruta, extra stötfångare, dragkrok, eluppvärmda handtag, hållare till gevärsfodral, motorsågshållare, hållare till yxor och isborrar, lastbox och lasträcke. För den som behöver ökat lastutrymme finns också ett stort utbud av släpvagnar till snöskoter med varmförzinkade chassin för att klara av såväl extrema temperaturer som tuff körning.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

flash-blog