Den livsviktiga snöskotern

Att snöskotern är livsviktig i de nordligaste delarna av Sverige är inte svårt att förstå, men få känner nog till att antalet motorcyklar som rullar på våra vägar har sin motsvarighet i snöskotrar norröver. Skotern är bokstavligen livlinan för dem som halva delen av året omges av stora snömängder. Här är man helt beroende av skoterleder till och från arbete, affärer, hobbyer och umgänge. Inte sällan är snöskotern också föremålet för fritidsintresset.

Skoterklubbar

I Norrland är det väldigt populärt med skoterklubbar. Här samlas man till möte och planerar olika turer, utflykter och samvaro. Samtidigt har man hand om olika kontrollområden där skoterlederna inom det specifika området regelbundet inspekteras och kontrolleras. I landets sydligare delar kan skotrar upplevas som något exotiskt och spännande, men faktum är att snöskotern är en lika normal företeelse vid Norrlandsgränsen som bilen är från Dalälven och söderut. Det kan verka förvånande att det finns fler skoterklubbar än mc-klubbar i vårt land, men med tanke på att de ansvarar för en hel del av skötseln av det norrländska landskapets vidsträckta skoterleder är det inte så konstigt.

Skoterkulturen

För många norrlänningar innebär snöskotern såväl friluftsliv som livskvalitet och rekreation. Förutom att vara ett användbart bruksfordon är snöskotern huvudpersonen i vinterhalvårets fritidssysselsättningar. Skoterkulturen förenar och svetsar samman dem som är en del av den lokala skoterklubbens verksamhet och som i princip lever med skotern så mycket som möjligt. Ofta anordnas väldigt populära skoterutflykter över helgen längs några av de tiotals milslånga lederna där man kan njuta av frihetskänslan, utsikten, de vackra vyerna och den norrländska naturen. Idag har körning dock reglerats mer för att inte störa naturlivet och skotrarnas kapacitet har utvecklats en hel del och numer kan man ta sig i princip hur långt man vill.

Reglerad skotertrafik

Många älskar att vistas i fjällen för att koppla av och köra snöskoter och en hel del platser hade definitivt inte kunnat nås utan skoterns hjälp, som underlättar framkomligheten avsevärt. Man måste dock komma ihåg att köra ansvarsfullt i fjällen eftersom detta också är en plats där renarna lever. Här vandrar de på sin väg från vinterbete till kalvningsplats och om de blir störda av skotertrafik kan de komma av sig och råka vända ner till skogarna igen. Ytterst känsliga områden förses med skoterförbud under delar av våren när renarna vandrar och fram tills deras kalvningsperiod avtar. Det finns också tillfälliga skoterförbud och reglerad skotertrafik vid områden där renarna rör sig.

Denna reglering har gett upphov till en hel del konflikter mellan skoterförare, renskötare och samer. Det finns ett femtiotal samebyar i Sverige som kollektivt sysslar med renskötsel och området där renskötsel får bedrivas sträcker sig från de norra delarna av Dalarna och norrut, vilket är en yta som nästan täcker halva Sverige. Renarna har i århundraden vandrat över enorma områden på detta sätt. Tyvärr krockar intressena ibland mellan skotertrafik, rekreation och renskötsel. Den som ska köra skoter nära renar får vara uppmärksam på vilka regler som gäller.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

flash-blog