Snöskotern och miljön

Det är ingen nyhet för de flesta att även snöskotrar och andra snöfordon släpper ut skadliga växthusgaser. Mätningar visar att utsläppen har ökat i Jämtland under den senaste tjugofemårsperioden. Utsläppen visar siffror på 25 000 ton växthusgas om året. Denna nivå ligger med andra ord högre än den svenska inrikesflygningen.

Bränsleeffektiva snöskotrar

Debatten kring snöskotrarnas vara eller icke vara kan ibland resultera i hårda tongångar, men faktum kvarstår att de som bor i de norra delarna av landet behöver terrängfordon. Dessa fordon skulle dock kunna tillverkas i betydligt miljövänligare format. Många länsstyrelser ser nu över sina klimatstrategier för att se vad man kan göra åt den ständigt ökande efterfrågan på arbetsmaskiner.

Nationella Snöskoterrådets enkätsiffror och statistik från en undersökning med 1600 medverkande visar att så många som sju av tio snöskoterägare efterlyser såväl tysta som bränsleeffektiva maskiner som kan bidra till att drastiskt reducera dagens utsläpp. Över hälften av de medverkande menar att trenden med de höga snöskoterutsläppen definitivt måste vända.

Elektriska snöskotrar

Elektriska snöskotrar skulle kunna vara snöskoterbranschens åtgärd för en mer hållbar snöskoteranvändning. 2011 tog det svenska företaget Elmacchina AB fram ett elmotorpaket för att konvertera vanliga snöskotrar till elskotrar. En elektrisk snöskotervariant från grannlandet Finland testades dessutom under VM i Åre 2019.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

flash-blog